Geomembrana

Geomembrana rodzaj sztucznej membrany lub folii wykonanej z materiałów polimerowych, takich jak polietylen, polipropylen, PVC (poli(chlorek winylu)), EPDM (gumy etylenowo-propylenowo-dienowe) lub innych materiałów o właściwościach nieprzepuszczalnych dla wody i innych substancji. Jest używana w różnych aplikacjach inżynieryjnych i ochrony środowiska w celu kontroli przepływu i retencji płynów, w szczególności w związku z zarządzaniem wodami.

Główne zastosowania geomembrany:

 1. Uszczelnianie zbiorników i basenów: Geomembrany są stosowane do uszczelniania zbiorników, basenów, stawów i innych struktur wodnych, aby zapobiec przeciekom i utracie wody. Mogą być wykorzystywane zarówno w zastosowaniach komercyjnych, jak i rolniczych.
 2. Składowiska odpadów: W składowiskach odpadów geomembrany są używane jako bariera ochronna między odpadami a glebą oraz wodą gruntową, aby zapobiec zanieczyszczeniom środowiska.
 3. Ochrona przed erozją: Geomembrany mogą być używane w celu ochrony brzegów rzek, jezior i wybrzeża przed erozją. Stanowią one barierę między wodą a glebą, zapobiegając erozji i osunięciom.
 4. Zbiorniki na wodę pitną: Geomembrany są używane do budowy zbiorników na wodę pitną, w których woda jest przechowywana i chroniona przed zanieczyszczeniami.
 5. Baseny retencyjne: Są wykorzystywane do budowy basenów retencyjnych, które mają na celu kontrolę przepływu wody deszczowej i unikanie powodzi.
 6. Oczyszczalnie ścieków: W oczyszczalniach ścieków geomembrany mogą służyć do separacji i skupienia substancji, co ułatwia proces oczyszczania ścieków.
 7. Zbiorniki na gazy i chemikalia: W przemyśle chemicznym i petrochemicznym geomembrany są wykorzystywane do przechowywania i ochrony przed przeciekami gazów i substancji chemicznych.

Geomembrany są dostępne w różnych grubościach i rodzajach materiałów, co pozwala dostosować je do konkretnych zastosowań i wymagań. Ważne jest odpowiednie zaplanowanie, instalacja i konserwacja geomembran, aby zapewnić ich trwałość i skuteczność w dłuższym okresie.

 

https://www.technologie-budowlane.com/images/media/products/geomembrana_pehd.jpg

Parametry i właściwości geomembrany:

 1. Grubość: Grubość geomembrany jest jednym z kluczowych parametrów, który określa jej wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Grubość może być dostosowana do konkretnego zastosowania.
 2. Wytrzymałość na rozciąganie: To właściwość określająca, jak dobrze geomembrana wytrzymuje naprężenia rozciągające. Jest to istotne w zastosowaniach, gdzie geomembrana może być narażona na obciążenia dynamiczne.
 3. Odporność na działanie substancji chemicznych: W zastosowaniach, gdzie geomembrana ma styczność z agresywnymi substancjami chemicznymi, jej odporność na te substancje jest kluczowa. Parametry te określa się, stosując testy chemiczne.
 4. Odporność na UV: Jeśli geomembrana jest narażona na działanie promieniowania UV (np. na otwartej przestrzeni), jej zdolność do utrzymania integralności strukturalnej w obecności promieniowania UV jest ważna.
 5. Odporność na przebicie i przecieki: Geomembrany muszą być odporne na przecieki i przebicia, aby skutecznie pełnić rolę barierki w zastosowaniach, takich jak deponie śmieci czy zbiorniki na substancje niebezpieczne.
 6. Współczynnik rozszerzalności termicznej: Wartość ta określa, jak geomembrana reaguje na zmiany temperatury. Współczynnik rozszerzalności termicznej ma znaczenie w zastosowaniach, gdzie występują duże zmiany temperatury.
 7. Przepuszczalność: Geomembrany mają zazwyczaj niską przepuszczalność dla wody i innych substancji, ale dokładne wartości przepuszczalności mogą się różnić w zależności od rodzaju materiału i producenta.
 8. Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne: To ocenia, jak odporna jest geomembrana na uszkodzenia mechaniczne, takie jak przecięcia czy zadrapania.
 9. Skurcz termiczny: Właściwość ta określa, jak geomembrana zmienia swoje rozmiary w odpowiedzi na zmiany temperatury.
 10. Łatwość spawania: W przypadku geomembran wielu rodzajów, umiejętność łatwego spawania jest ważna, ponieważ geomembrany są często łączone w jedną spójną powierzchnię.
 11. Stabilność wymiarowa: To ocenia, jak dobrze geomembrana utrzymuje swoje wymiary i kształt w długotrwałych zastosowaniach.

Parametry te i inne właściwości są określane przez producentów geomembran i są ważne przy wyborze odpowiedniej geomembrany do konkretnego projektu inżynieryjnego lub ochrony środowiska.

Przykładowe zastosowania geomembrany:

keyboard_arrow_up