Geotkanina

Geotkanina to geosyntetyk stosowanego w inżynierii geotechnicznej i budownictwie. Jest to tkanina lub tkanina w formie siatki wykonana z włókien sztucznych lub naturalnych, która ma różne zastosowania w konstrukcjach i projektach związanych z ziemią, gruntami oraz geotechniką. Geotkaniny są zaprojektowane w celu poprawienia wytrzymałości, stabilności i trwałości różnych struktur oraz ochrony gruntów i środowiska. Oto kilka zastosowań geotkanin:

 1. Wzmocnienie gruntów: Geotkaniny są używane do wzmocnienia i stabilizacji gruntów, zwłaszcza w przypadku gruntów luźnych, sypkich lub niestabilnych. Są stosowane przy budowie dróg, autostrad, nasypów kolejowych oraz tam.
 2. Zapobieganie erozji: Geotkaniny mogą być używane na zboczach i brzegach rzek oraz na wybrzeżach w celu zapobiegania erozji gleby i ochrony terenów przed erozją wodną.
 3. Ochrona drenażowa: Geotkaniny są wykorzystywane w systemach drenażowych do utrzymania oddzielającej warstwy między gruntami różnej granulometrii, zapobiegając zatykaniu drenażu przez mniejsze cząstki gruntu.
 4. Separacja: W budownictwie geotechnicznym geotkaniny mogą być stosowane jako warstwy separacyjne między różnymi rodzajami materiałów, aby zapobiec ich wzajemnemu mieszaniu się lub zanieczyszczaniu.
 5. Ochrona odsuwania się ziemi: Geotkaniny są czasami używane jako elementy w konstrukcjach opartych na ściankach szczelinowych lub ścianach szczelinowych, aby zapobiec odsuwaniu się ziemi lub osunięciom gruntu.
 6. Filtracja: Geotkaniny pełnią rolę filtrów, pozwalając na przepływ wody przez grunt, ale zatrzymując cząstki stałe, co jest przydatne w różnych systemach drenażowych i oczyszczalniach ścieków.

Geotkaniny występują w różnych rodzajach i gęstości, co pozwala na dostosowanie ich do konkretnych zadań inżynieryjnych. Są to ważne elementy w projektach budowlanych, które pomagają w utrzymaniu stabilności i trwałości konstrukcji oraz ochronie środowiska naturalnego.

Typowa geotkanina geotechniczna – cena hurtowa.

https://www.technologie-budowlane.com/images/media/products/geotkanina.jpg

Parametry geowłóknin, które określają ich jakość i właściwości, są kluczowe w inżynierii geotechnicznej i budownictwie. Oto najważniejsze parametry określające geowłókniny:

 1. Rodzaj materiału geotkaniny: PP / PES
  1. geotkanina polipropylenowa PP
  2. geotkanina poliestrowa PES
 2. Gramatura (masa powierzchniowa): Gramatura to miara masy geowłókniny na jednostkową powierzchnię. Wyrażana jest najczęściej w gramach na metr kwadratowy (g/m²) lub kilogramach na metr kwadratowy (kg/m²). Gramatura wpływa na wytrzymałość i wydajność geowłókniny.
 3. Wytrzymałość na rozciąganie: To parametr określający zdolność geowłókniny do wytrzymywania naprężeń rozciągających. Mierzy się go w jednostkach siły na jednostkę szerokości, np. w kN/m lub kN/cm.
 4. Wydłużenie przy zerwaniu: Wydłużenie przy zerwaniu to maksymalne wydłużenie, jakie geowłóknina może osiągnąć przed zerwaniem. Jest wyrażane w procentach.
 5. Moduł sprężystości: Moduł sprężystości mierzy, jak elastyczna jest geowłóknina. Jest to ważne w kontekście jej zdolności do wzmocnienia gruntów i stabilizacji konstrukcji.
 6. Odporność na warunki atmosferyczne i chemiczne: Geowłókniny muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV oraz różne substancje chemiczne, które mogą występować w środowisku gruntowym.
 7. Przepuszczalność: Przepuszczalność mierzy zdolność geowłókniny do przepuszczania wody i płynów przez siebie. Jest to ważne w aplikacjach drenażowych i filtracyjnych.
 8. Współczynnik otwarcia porów: Współczynnik ten określa rozmiar porów w geowłókninie i wpływa na jej zdolność do filtrowania i drenażu.
 9. Odporność na rozdarcie: Odporność na rozdarcie mierzy, jak trudno geowłókninę można rozerwać. Jest to ważne, szczególnie w aplikacjach, gdzie materiał może być narażony na uszkodzenia mechaniczne.
 10. Sposób tekstury i struktury: Często geowłókniny mają określone tekstury lub struktury, które mogą wpływać na ich zdolność do interakcji z gruntem, wodą i innymi materiałami budowlanymi.
 11. Właściwości antybakteryjne i antygrzybicze: W niektórych zastosowaniach, zwłaszcza w ochronie środowiska, ważne jest, aby geowłókniny miały właściwości antybakteryjne i antygrzybicze.

Te parametry są istotne w procesie projektowania i wyboru geowłóknin, ponieważ pozwalają inżynierom dostosować materiał do konkretnych zastosowań i wymagań budowlanych, zapewniając odpowiednią trwałość i wydajność konstrukcji.

Przykładowe zastosowania geotkaniny

 

keyboard_arrow_up