materiały budowlane

Badanie twardości betonu – sklerometryczne pomiary wytrzymałości konstrukcji

Badanie twardości betonu za pomocą młotka Schmidta. http://www.technologie-pomiarowe.com/Uslugi_pomiarowe/Pomiar_sklerometryczny_mlotkiem_schmidta_badanie_wytrzymalosci_betonu-3-205470-8.html

Badanie twardości betonu za pomocą młotka Schmidta, zwane również testem Schmidta, jest jednym z popularnych metod oceny jakości betonu i jego wytrzymałości. Poniżej przedstawiam kroki i procedurę przeprowadzenia tego badania:

 1. Przygotowanie sprzętu:
  • Potrzebujesz młotka Schmidta (znany także jako młotek uderzeniowy Schmidta).
  • Przyrząd do pomiaru otwarcia skali na młotku (często jest to tarcza zegara).
  • Przygotuj próbki betonu, z których będziesz wykonywać pomiary.
 2. Przygotowanie powierzchni betonowej:
  • Upewnij się, że powierzchnia betonu, na której będziesz przeprowadzać test, jest czysta i sucha.
  • Jeśli na powierzchni znajdują się luźne fragmenty lub pył, usuń je.
 3. Kalibracja młotka:
  • Przed rozpoczęciem pomiarów, konieczne jest skalibrowanie młotka Schmidta. W zależności od modelu, może to wymagać użycia specjalnych kalibracyjnych bloków o znanej twardości.
 4. Pomiar twardości:
  • Stojąc w stabilnej pozycji, mocno przyciskaj młotek do powierzchni betonu, tak aby końcówka młotka była prostopadła do powierzchni.
  • Następnie uderz młotkiem w beton w sposób, który jest kontrolowany, równomierny i niezbyt silny. Wykonaj serię uderzeń na tej samej powierzchni betonu, tworząc kilka pomiarów w tym samym obszarze.
  • Za każdym razem, kiedy uderzasz, młotek rejestruje odbitą energię i przelicza ją na twardość betonu.
 5. Odczyt wyników:
  • Wyniki są wyrażane w jednostkach twardości, zwykle w megapaskalach (MPa) lub innych jednostkach twardości betonu, w zależności od ustawień młotka.
  • Rezultaty pomiarów można odczytać na wskaźniku tarczy zegara na młotku Schmidta lub za pomocą elektronicznego urządzenia, jeśli jest ono dostępne.
 6. Interpretacja wyników:
  • Im wyższa wartość twardości, tym beton jest twardszy i bardziej wytrzymały.
  • Wyniki testu Schmidta mogą być używane do oceny jakości betonu oraz jego ewentualnych uszkodzeń lub degradacji.

Test Schmidta jest szybkim i stosunkowo prostym sposobem oceny twardości betonu. Jednak dokładność wyników może być wpływana przez wiele czynników, w tym stan powierzchni, kalibrację młotka oraz doświadczenie operatora. Dlatego warto wykonywać go z uwzględnieniem standardów i procedur pomiarowych, aby uzyskać wiarygodne wyniki.

keyboard_arrow_up