Membrana HDPE

Membrana HDPE to materiał używany głównie w budownictwie, który jest wykonany z polietylenu o dużej gęstości (HDPE – High-Density Polyethylene). Jest to termoplastyczny polimer, który charakteryzuje się odpornością na korozję, niską przepuszczalnością wodną i wysoką wytrzymałością. Membrany HDPE mają wiele zastosowań, zarówno w inżynierii geotechnicznej, jak i w innych dziedzinach. Oto kilka zastosowań i cech membran HDPE:

 1. Ochrona przed wilgocią: Membrany HDPE są często stosowane jako warstwa ochronna pod fundamentami budynków lub na dachu, aby zapobiegać przenikaniu wody do struktury budynku. Ich niska przepuszczalność wodna sprawia, że są skuteczne w izolacji od wilgoci.
 2. Zabezpieczenie przed korozją: HDPE jest odporny na korozję, co czyni go dobrym materiałem do zabezpieczania metalowych lub betonowych elementów infrastruktury przed destrukcyjnym wpływem wilgoci i soli.
 3. Zbiorniki na ciecze: Membrany HDPE są wykorzystywane do tworzenia zbiorników na ciecze, takie jak zbiorniki na ścieki, baseny chemiczne i zbiorniki na wodę pitną. Ich wysoka wytrzymałość i odporność chemiczna sprawiają, że są odpowiednie do przechowywania różnych substancji.
 4. Zastosowania w geotechnice: W inżynierii geotechnicznej membrany HDPE są stosowane jako warstwa separacyjna w konstrukcjach geosyntetycznych, takich jak geowłókniny i geosiatki. Pomagają one oddzielić i zabezpieczyć różne warstwy gruntu lub materiałów w konstrukcji.
 5. Zastosowania w rolnictwie: Membrany HDPE są używane w rolnictwie do tworzenia podłoży ochronnych w uprawach rolniczych, takich jak folie do mulczowania lub pokrywanie gleby, aby zapobiec erozji i utrzymaniu wilgoci.
 6. Ochrona przed erozją: W kontekście inżynierii ekologicznej membrany HDPE mogą być wykorzystywane jako elementy w systemach ochrony przed erozją, takich jak na skarpach, aby zapobiec erozji gleby i stabilizować teren.
 7. Odporność na promieniowanie UV: Niektóre membrany HDPE są dostępne z dodatkowymi warstwami lub powłokami, które chronią je przed działaniem promieniowania UV, co jest ważne w przypadku stosowania na zewnątrz.

Membrany HDPE charakteryzują się trwałością, elastycznością i możliwością dostosowania do różnych zastosowań. Są one często wybierane ze względu na swoją zdolność do ochrony przed wilgocią, korozją i erozją, a także ze względu na swoją trwałość i niski wpływ na środowisko.

https://www.technologie-budowlane.com/images/media/products/Membrana.HDPE.jpg

Zastosowania membrany HDPE

 • Membrana do budowy zbiorników wodnych
 • Membrana do uszczelnienia składowiska odpadów
 • Membrana HDPE do budowy składowiska odpadów ciekłych
 • HDPE do budowa zapór, kanałów
 • Membrana do budowa tuneli
 • Membrana do uszczelnienia składowisk odpadów komunalnych
 • Membrana do uszczelnienia terenu składowania i dystrybucji paliw płynnych
 • Membrana HDPE pod stacje paliwowe
 • Membrana uszczelniająca oczyszczalni ścieków
 • Uszczelnienie zbiorników na gnojowice
 • Uszczelnianie budowli inżynierskich, hydrotechnicznych, podziemnych
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Membrana HDPE do oczyszczalni ścieków
 • Membrana HDPE do stawów
 • Membrana HDPE do basenów
 • Membrana HDPE do dachów – membrana dachowa
keyboard_arrow_up