Geosiatka szklana

Geosiatka szklana, znana także jako geosiatka szklanokwarcowa, to rodzaj materiału stosowanego w inżynierii geotechnicznej i budownictwie. Jest to materiał o strukturze siateczkowej wykonany z włókien szklanych lub szklano-kwarcowych, które są połączone i utrzymywane w odpowiednich odległościach za pomocą spoiwa. Geosiatka szklana ma wiele zastosowań w inżynierii, zwłaszcza w zakresie wzmocnienia i stabilizacji gruntów oraz konstrukcji geotechnicznych. Oto kilka jej głównych zastosowań:

 1. Wzmocnienie gruntów: Geosiatka szklana może być używana do wzmocnienia słabych gruntów, zwłaszcza w przypadku budowy dróg, autostrad, lotnisk, wałów przeciwpowodziowych i innych konstrukcji. Po umieszczeniu geosiatki w gruncie i zasypieńciu go materiałem kamiennym lub innym kruszywem, geosiatka pomaga zwiększyć nośność gruntu oraz zapobiega osiadaniom i osuwaniom.
 2. Stabilizacja skarp i nasypów: Geosiatka szklana stosowana jest do stabilizacji stoków górskich, nasypów kolejowych i innych zboczy. Pomaga w zapobieganiu erozji gruntów i redukowaniu ryzyka osunięć.
 3. Ochrona przed erozją: Geosiatka szklana może być używana jako element ochrony brzegów rzek, wybrzeży morskich i innych obszarów narażonych na erozję. Po umieszczeniu na powierzchni ziemi pomaga w utrzymaniu stabilności i ochronie przed erozją.
 4. Konstrukcje geotechniczne: Geosiatka może być wykorzystywana jako elementy konstrukcyjne w systemach geotechnicznych, takich jak ściany oporowe, konstrukcje oporowe, oczka wodne i inne.
 5. Inżynieria gruntowa: W dziedzinie inżynierii gruntu, geosiatka szklana może być używana do kontroli osadzania gruntów, wzmacniania podłoża pod budynkami i konstrukcjami, a także do redukcji wypłukiwania się materiałów ziarnistych w podłożu.

Geosiatka szklana jest popularnym materiałem w dziedzinie geotechniki ze względu na swoją wytrzymałość na warunki atmosferyczne, korozję i działanie agresywnych substancji chemicznych. Jest także trwała i odporna na rozciąganie, co czyni ją skutecznym narzędziem w inżynierii geotechnicznej.

geosiatka szklana

Sytuacje stosowania GEOSIATKI SZKLANEJ

 • zbrojenie gruntowej podbudowy drogowej – geosiatka powlekana SBR
 • zbrojenie drogowej warstwy bitumicznej
 • odporna na wysoką temperaturę siatka szklana do asfaltu
 • siatka przeciwspękaniowa – siatka szklana powlekana materiałami bitumicznymi
 • zwiększenie wytrzymałości i stabilności nawierzchni drogowej
 • ograniczenie osiadania i uszkodzenia podbudowy drogowej
 • geosiatka drogowa do ochrony przed spękaniami odbitymi
 • zwiększenie nośności podłoży nawierzchni drogowych
keyboard_arrow_up