materiały budowlane

Maszyna do produkowania Geobag – worków do stabilizacji wałów przeciwpowodziowych

WhatsApp: 008618654516743 Email: hubinzi@gmail.com Web.:www.gtmgeotextile.com Geobag maszyna do cięcia włókniny geotekstylnej tp kawałki ich szycia do geobag… Geowłókniny polipropylenowe i poliestrowe w HURTLAND https://blog.hurtland.eu/maszyna-do-produkowania-geobag-workow-do-stabilizacji-walow-przeciwpowodziowych/

keyboard_arrow_up