Sorbenty czyli maty chłonne do zbierania rozlanych płynów i zanieczyszczeń – chemicznych, olejowych, ropopochodnych.