ZEFE.ORG

Studium wykonalności – cena za profesjonalne przygotowanie dokumentu

Studium wykonalności to wieloaspektowa ocena i analiza projektu. Poprawnie przygotowany dokument jest wartościową pomocą dla inwestora. Poprawia szanse powodzenia projektu poprzez obiektywne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń.

Zapytaj ZEFE.ORG o cenę studium wykonalności – infolinia 814 608 814