ZEFE.ORG

Studium wykonalności – cena za profesjonalne przygotowanie dokumentu

Studium wykonalności to wieloaspektowa ocena i analiza projektu. Poprawnie przygotowany dokument jest wartościową pomocą dla inwestora. Poprawia szanse powodzenia projektu poprzez obiektywne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń.

Zapytaj ZEFE.ORG o cenę studium wykonalności – infolinia 814 608 814

Studium wykonalności to wieloaspektowa ocena i analiza projektu, która ma na celu określenie jego potencjału na powodzenie. Studium to obejmuje zazwyczaj następujące obszary:

  • Analiza rynku – badanie popytu na produkt lub usługę, jaką ma oferować projekt, oraz konkurencji na rynku.
  • Analiza techniczna – ocena możliwości technicznych realizacji projektu, w tym dostępności niezbędnych technologii i zasobów.
  • Analiza ekonomiczna – ocena kosztów i korzyści finansowych projektu, w tym jego zwrotu z inwestycji.
  • Analiza ryzyka – ocena potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją projektu, w tym ich wpływu na jego powodzenie.

Studium wykonalności jest przeprowadzane w fazie planowania projektu i ma na celu dostarczenie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o jego dalszej realizacji. Studium to może być wykorzystywane zarówno w przypadku projektów komercyjnych, jak i projektów publicznych.

Oto przykładowe pytania, które mogą być zadawane w ramach studium wykonalności:

  • Czy istnieje popyt na produkt lub usługę, którą ma oferować projekt?
  • Czy projekt jest technicznie wykonalny?
  • Czy projekt jest opłacalny?
  • Jakie są potencjalne zagrożenia związane z realizacją projektu?

Odpowiedzi na te pytania pozwalają na ocenę szans powodzenia projektu i podjęcie decyzji o jego dalszej realizacji.

Studium wykonalności może być przeprowadzone przez wewnętrzne zespoły projektowe lub przez zewnętrznych konsultantów. W przypadku projektów o dużej złożoności lub ryzyku, warto zlecić studium wykonalności doświadczonym konsultantom.

keyboard_arrow_up