materiały budowlane

WATERSTOP RX – pęczniejąca taśma bentonitowa

https://www.technologie-budowlane.com/Waterstop_RX-6-96-26_31_18_96.html
Pęczniejące taśmy bentonitowe typu Waterstop RX
https://www.technologie-budowlane.com/tasmy_bentonitowe-156-135-7.html

Taśmy bentonitowe typu Waterstop RX to specjalne taśmy używane w konstrukcjach wodochronnych i wodowszczelnych, zwłaszcza w miejscach, gdzie istnieje ryzyko przecieków i penetracji wody. Poniżej przedstawiam kilka informacji na temat pęczniejących taśm bentonitowych typu Waterstop RX:

 1. Materiał:
  • Taśmy te zazwyczaj są wykonane z gumy bentonitowej, która jest impregnowana bentonitem. Bentonit to minerał, który ma zdolność do pęcznienia w kontakcie z wodą, tworząc szczelną barierę.
 2. Zastosowanie:
  • Waterstop RX jest używany głównie jako element uszczelniający w konstrukcjach podziemnych, takich jak fundamenty, ściany szczelne, tunele, baseny, zbiorniki na wodę itp.
  • Jego głównym zadaniem jest zapobieganie przeciekaniu wód gruntowych oraz ochrona przed wodą infiltrującą przez szczeliny czy spoiny.
 3. Działanie:
  • Guma bentonitowa w taśmie reaguje z wodą, pęczniejąc i tworząc szczelną masę. Działa to jako mechaniczna bariera przeciwprzenikająca wodzie.
 4. Instalacja:
  • Taśmy Waterstop RX są instalowane w miejscach narażonych na przecieki, zazwyczaj wokół przejść ściennej, wzdłuż spoin czy innych potencjalnie nieszczelnych obszarów.
  • W trakcie instalacji ważne jest, aby zapewnić prawidłowe połączenie taśm oraz odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prac budowlanych.
 5. Typy taśm:
  • Istnieje kilka różnych typów taśm bentonitowych Waterstop RX, dostosowanych do różnych warunków i zastosowań, takie jak taśmy do zastosowań wody słodkiej, słonej, czy wody gruntowej.
 6. Korzyści:
  • Waterstop RX zapewnia skuteczną i trwałą ochronę przed przeciekaniem.
  • Działa niezależnie od ciśnienia wody, co sprawia, że jest skuteczny w różnych warunkach.

Podsumowując, pęczniejące taśmy bentonitowe typu Waterstop RX są stosowane w celu stworzenia skutecznej i trwałej barier wodoodpornej w konstrukcjach, gdzie szczelność jest kluczowa dla zachowania integralności struktury i ochrony przed wilgocią.

keyboard_arrow_up